Beveilig een Windows 2016 server met de NSX-T bare metal agents

In deze sessie laat D’Angelo zien hoe je een windows 2016 bare metal server kan beveiligen met de NSX-T bare metal agents. Daarnaast wordt er besproken wat de requirements, constraints en use cases zijn om dit te implementeren.