What is your favorite flavour of NSX

Begin juni 2018 heeft VMware hun product NSX hernoemd naar “VMware NSX Data Center” en dat was met een goede reden. VMware’s portfolio op het gebied van Networking & Security is in het afgelopen jaar flink uitgebreid en daarom neemt Marco jullie graag mee in een sessie over VMware’s Software Defined Network mindset.

De verschillende oplossing voor WAN connectivity, Cloud Native Network Services, Modern Application Security en Data Center & Cloud Workload Migration zullen uitgebreid besproken worden.